Links per categorie

***TIP***  Wereldwijde Medische Database gebruikt door artsen & specialisten

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

***TIP***  Overzicht met verschillende medische databanken

http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Medische-databases.htm

***TIP***  Officiële Website Academisch Ziekenhuis Maastricht over Dunne Vezel Neuropathie

http://www.dunnevezelneuropathie.nl/

***TIP***  Facebook – Besloten groep voor patiënten met Dunne Vezel Neuropathie

https://www.facebook.com/groups/dunnevezelneuropathie

***TIP***  Algemene Facebook pagina over Dunne Vezel Neuropathie

https://www.facebook.com/pages/Dunne-Vezel-Neuropathie/414223625352271?ref=hl

***TIP***  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde –  ( heeft grote database met allerlei verschillende artikelen )

http://www.ntvg.nl/

ISNO is a national initiative bringing together Dutch neuromuscular specialist and researchers in a network of excellence

www.isno.nl 

Forum opgezet door patiënt met polyneuropathie over Neuropathie (Poly neuropathie – Dunne Vezel Neuropathie )

http://neuropathie.messageboard.nl/forum/index.php?

Eén van onze patienten uit de besloten groep op Facebook, heeft ook een besloten groep aangemaakt voor patienten met een polyneuropathie

https://www.facebook.com/groups/172056582972849/

Meer info over leven met polyneuropathie

http://www.leven-met-polyneuropathie.nl/

Forum onder beheer van Spierziekte Nederland, waaronder DVN ook valt

http://www.iemandzoalsik.nl/

Onafhankelijke Bloggers Associatie

http://onafhankelijke-bloggers-associatie.nl/

Sarcoidose Belangenvereniging Nederland

http://www.sarcoidose.nl/

Alles vitamines & mineralen op een rijtje

http://www.vitamine-info.nl/

Kennisring : Hét startpunt voor al uw vragen over werk, inkomen, gezondheid, zorg en welzijn

http://www.kennisring.nl/

http://www.stimulansz.nl/

Zorghulpatlas – Online wegwijzer in de Wereld van Zorg & Welzijn

Patiënten Vereniging voor Neurostimulatie

http://www.pvvn.nl/

Stichting Pijn-Hoop is een organisatie voor mensen met chronische pijn, door mensen met chronische pijn

http://www.pijn-hoop.nl

Officiële pagina Academisch Ziekenhuis Maastricht

http://www.pijn.com/nl/patienten/behandeling-pijn/

Het pijnplatform

http://www.pijnplatform.nl/

Advies

http://www.juridischsteunpunt.nl/juridisch-steunpunt/

UWV gerelateerd

https://www.clientenraad-uwv.nl/0/nieuws/

http://www.internetwerkt.nl/

Kent u uw rechten in de zorg?

http://www.clientenrechten.nl/

Commissie Gelijke Behandeling & Mensenrechten

http://www.cgb.nl/

http://www.mensenrechten.nl/

Chronisch zieken & gehandicapten Raad Nederland

http://www.cg-raad.nl/

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

http://www.ango.nl/

College voor Zorgverzekeringen

http://www.cvz.nl/

MEE; Ondersteuning bij leven met een beperking

http://www.mee.nl/

Dit is de website van de Oefentherapeut en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

http://www.vvocm.nl/

Sportief bewegen

http://www.sportiefbewegen.nl/

VilansVilans hulpmiddelenwijzer

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

Overzicht Blogs

http://1miljoenblogs.wordpress.com/

Engelse blog over Neuropathy & HIV

http://neuropathyandhiv.blogspot.nl/

Klacht over de overheid -Dé Nationale Ombudsman

http://www.nationaleombudsman.nl/?gclid=COuJpN25kLgCFa7JtAodgyIA8g

Klachten & bezwaar indienen bij het UWV

http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_ziek/ik_ben_bijna_2_jaar_ziek_en_kan_nog_werken/tijdens_mijn_WGA-uitkering/klachten_en_bezwaar_indienen.aspx

Klachtenformulier van het UWV

https://klachten.uwv.nl/start.aspx

Wat te doen bij klachten over een bedrijfsarts

http://www.rendement.nl/arbo/nieuws/id3917-wat-te-doen-bij-klachten-over-een-bedrijfsarts.html

Wat te doen bij klachten over een Arboarts

http://www.klachtregeling.nl/Dienuwklachtin/GeschillencommissieArbodiensten/tabid/58/Default.aspx

De Tuchtcolleges bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.

http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/

informatie over WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning )

https://www.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank/Informatie/Wmo?sessionId=1457CA940DE72EFEC21E957C31D1694C

Overheidspagina over WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning )

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg

http://www.ciz.nl/

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten

Sociale Verzekeringsbank

http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp

Rijksoverheid – Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Rijksoverheid –  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

Prinses Beatrix Spierfonds & DVN

https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/index.php?p=spierziekte&ziekteid=36&gclid=CMTOg5C9kLgCFWXKtAodGxoANA

Officiele website van Spierziekten Nederland waaronder Dunne Vezel Neuropathie valt

http://www.spierziekten.nl/?gclid=CKGN5KS9kLgCFfMQtAodDQMAzA

Chronic Pain Coalition

http://www.chronicpaincoalition.com/1/22/431/dunne-vezel-neuropathie-wat-het-is-en-wat-eraan-te-doen-chronische-pijn-details

Welkom op Stopdepijn.nl, de website speciaal over zenuwpijn in Nederland

http://www.stopdepijn.nl/sites/stopdepijnnl/pages/default.aspx?gclid=CLOT29q9kLgCFQPA3godUicAPw

Forum voor patienten met Vitamine B12 tekort ( DVN gerelateerd)

http://www.stichtingb12tekort.nl/forum/index.php?topic=17275.0

Heb je nog een andere interessante sites gevonden die betrekking heeft op Dunne Vezel Neuropathie en die de moeite waard is/zijn om te vermelden, of wil je reageren naar aanleiding van deze blog, maak dan handig gebruik van het reactieformulier

Mail sturen mag natuurlijk ook : stuur je mail naar : ikhebdunnevezelneuropathie@gmail.com

laatste update : 10 september 2013